Inspirační fórum

Test news

se z generací rostlin kdysi odkázaných pouze na přirozené zdroje fosforu v půdě stali fosfátoví závisláci, kteří nedokážou žít bez syntetických chemických sloučenin. Fosfor ovšem představuje neobnovitelný zdroj a podle současných prognóz se po roce 2030 zásoby fosfátových hornin výrazně ztenčí. Projekt pak hravou formou zkoumá zemědělství v době zmenšujících se zásob fosforu a limity jeho těžby a klade si otázku: Jak by to dopadlo, kdybychom poslali své rostliny na odvykací kúru?