Inspirační fórum

IF News

Workshop IF NEWS pořádaný Inspiračním fórem ji.hlavského festivalu od roku 2018 umožňuje začínajícím novinářům*kám setkat se s inspirativními světovými osobnostmi, věnovat se tvorbě aktuálních publicistických žánrů a zapojit se do přípravy mediálních výstupů fóra. Workshop je určen pro studenty*ky žurnalistiky, mediálních studií a dalších příbuzných oborů.