Inspirační fórum

IF Lab

Inspiration Forum Lab je interdisciplinární výzkumný program, jehož smyslem je poskytnout prostor, kde se umělci*kyně a vědci*kyně mohou setkávat a spolupracovat na vytváření multimediálních uměleckých projektů založených na výzkumu. Cílem je spojit vědecký a umělecký jazyk a najít způsoby vyjádření, které by mohly komunikovat s publikem za hranicemi každého z těchto dvou světů.