Inspirační fórum

Karel Janeček

Karel Janeček
Matematik a prezidentský kandidát ve volbách 2023

Autor volebního systému D21 – Janečkova metoda. Absolvoval Bradley University v USA (titul MBA) a Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Roku 2004 získal titul Ph.D. v oboru mathematical finance na Carnegie-Mellonově univerzitě v Pittsburghu. Přednášel stochastickou analýzu na MFF UK, profesně se zabýval obchodováním s finančními deriváty. Založil šest nadací, skrze něž podporuje projekty, které jsou zaměřené na vzdělávání dětí, vědu, aktivní občanskou společnost, kulturu, protikorupční aktivity, pomoc potřebným, sport či společensky prospěšné inovace.

Karel Janeček byl prezidentským kandidátem ve volbách 2023. Jeho bio uvádíme v neupravené podobě.