Inspirační fórum

Letošní Inspirační fórum nás zavede na mořské dno i do vesmíru

V letošním fóru se budeme bavit o tom, jak myslet, zažít a měnit svět skrze vodu, co znamená být součástí komunity, o nástupu umělé inteligence a jejích dopadech na naše životy, o jídle v kontextu sdílení a udržitelnosti i o tom, co se můžeme naučit o životě a pozemských krizích z vesmíru.

Tématy letošního fóra jsou jídlo, vesmír, umělá inteligence, voda a komunity. V každém z nich hledáme cesty ke svobodnějšímu a spravedlivějšímu světu. V letošním programu více než dřív akcentujeme propojenost – nejen to, jak spolu mnohočetné krize i jejich řešení souvisí, ale také význam a nevyhnutelnost vztahů jak mezilidských, tak těch vůči více-než-lidskému světu a v jeho rámci. No being is an island!

První festivalový den otevíráme pozváním ke stolu, k dobrému jídlu i debatě, jejímž tématem bude, jak jinak, jídlo. Jídlo nepředstavuje jen uspokojení základní fyziologické potřeby, stává se z něj společenská událost, je fenoménem emocionálním, sociálním a politickým. Jídlo nás utváří nejen ve smyslu biologicko-chemickém, ale také ve smyslu společenství – tím, odkud své jídlo bereme, jak jej konzumujeme, s kým usedáme ke stolu, i tím, co naopak nejíme, vytváříme a reprodukujeme síť nezbytných vztahů, které mohou být pečující a citlivé. Skrze jídlo se setkáváme s ostatními lidmi i více-než-lidským světem. Můžeme jím tak pečovat nejen o sebe, ale o celou komunitu, kterou tvoří vše od vody a půdy přes hmyz nebo hospodářská zvířata po producenty*ky, dodavatele*ky, prodejce*kyně, kuchaře*ky… Na letošním fóru o jídle a jeho sdílení nebudeme jen mluvit, budeme i vařit, čichat a ochutnávat, abychom si skrze něj byli blíž. Ptát se u toho budeme po možnostech lokalismu a na to, jak zajistit dost jídla pro všechny a šetřit u toho planetu. Abychom jen nemlátili prázdnou slámu, zabývali jsme se tématem jídla a udržitelnosti i v naší festivalové praxi, můžeme vás proto pozvat k o špetku chutnějšímu festivalu. Těšit se můžete  na veganské lahůdky, jedlý merch i jedinečný festivalový pokrm z lokálních ingrediencí.

Ve středu se s návštěvnictvem vydáme do vesmíru. Do dění v kosmu máme dnes možnost zasahovat čím dál intenzivněji. Už zdaleka nemluvíme o pouhých návštěvách kosmu s cílem zjistit, jak vypadá svět mimo Zemi, novodobé technologie nám v tomto směru nabízí mnohem více. A zatímco se soustředíme na to, jak udržet naši planetu žitelnou, je dobré neztrácet ze zřetele, co se děje za jejími hranicemi. Pojďme prostřednictvím fóra společně prozkoumat, jak může vesmírný výzkum pomoci v řešení pozemských krizí. A jak ho k tomu přimět, když je v současnosti motivován primárně ziskem? Jak si ve vesmírných aktivitách v kontextu vědy, geopolitiky a byznysu stojí Česko? Co se můžeme ze vzdáleného kosmu naučit a co nám vesmírný výzkum říká o životě jako takovém?

Věděli jste, že lidské tělo je z více než poloviny tvořeno vodou? Připomeneme si to ve čtvrtek, kdy budeme mluvit o vodě ve všech jejích podobách. Navzdory naprosto zásadnímu významu, který pro náš svět voda má, máme stále tendenci vnímat ji jako vzdálenou, od člověka odpojenou entitu, ze které si můžeme brát a která ve své oceánské mase zároveň pozře a rozpustí náš nepořádek. Vodě se budeme věnovat třetí den festivalu a…Vodu vnímáme jako samozřejmý nevyčerpatelný zdroj, se kterým můžeme nakládat, jak se nám zlíbí, zatímco soustavně ignorujeme čím dál zřetelnější varovné signály, které říkají, že opak je pravdou. Jak změnit náš vztah k vodě a naše vztahy skrze vodu? Jaký je život pod hladinou a jaké dopady na něj může mít hlubokomořská těžba? Kde a proč chybí voda u nás a jak tomu čelíme? A jak se mění lidská vyprávění o vodě v čase?

V pátek se budeme bavit o komunitách – pojmu, který se přes určitou významovou nejednoznačnost stal pro mnohé symbolem naděje na překonání aktuálních krizí a na spravedlivější budoucnost. Ať už chápeme komunitu jako společenství vzniklé za účelem naplnění nějaké praktické potřeby, coby aktivistické sdružení podobně smýšlejících nebo lokální pospolitost, představuje takové sdružování mnoho výhod i potenciálních úskalí. Komunity dokážou efektivněji než stát mobilizovat zdroje i vztahy, mohou disponovat nezbytným lokálním věděním i zdravě pečovat o svoje členy*ky. Známe ale i komunity vylučující a destruktivní. Může být komunita základem skutečně odolné společnosti? Jak lze v komunitách a skrze ně posílit demokracii? Co znamená do komunity nepatřit? Zvládne ustavující se komunita kulturního novinářstva proměnit narativ o kultuře jako zbytném zboží? A jaký je vztah komunit k institucím, jejichž tradiční role na sebe v některých případech berou – rodině a státu?

V současnosti mnohé nasvědčuje tomu, že umělá inteligence bude dál zásadním způsobem proměňovat svět. Pro nás to znamená období nejistot a rychlých bezprecedentních změn, jejichž skutečnou podobou si nebude nikdo dopředu jistý. AI nesporně promění práci s textem a daty, ale také roli médií, podstatu práce a zaměstnávání vůbec, sociální kontrolu a vlastnické vztahy. Dá se čekat, že bude mít vliv i na to, čemu říkáme demokracie. V letošním fóru se budeme společně snažit si představit, jak bude budoucnost vypadat, abychom se na ni mohli připravit; nejen osobně, ale i občansky a politicky. V sobotu se společně budeme ptát, jaké dopady bude mít umělá inteligence na naši práci, jak ji udržet na uzdě, i na to, kdo jí vlastně rozumí.