Inspirační fórum

Vnímat propojenost vztahů: S Terezou Swadoschovou o programu

Vnímat propojenost vztahů: S Terezou Swadoschovou o programu

Mohla bys na úvod popsat, co to je Inspirační fórum?
Inspirační fórum je diskuzní platforma festivalu. Jádrem fóra jsou diskuze, zařazujeme ale i jiné formáty, pořádáme workshopy, vydáváme podcast. A ve všem, co děláme, se snažíme hledat možnosti spravedlivějšího světa svobodnějších lidí. Chceme, aby na fóru probíhala živá debata o současných problémech otevřená pro všechny. Frontální podobu letos poprvé zásadněji narušíme participativním shromážděním, které završí šestidenní program fóra a v jehož rámci bude o dobrém životě diskutovat návštěvnictvo festivalu, vystupující IF i širší jihlavská veřejnost. 

Letos se na fóru budete věnovat jídlu, vesmíru, vodě, komunitám a umělé inteligenci. Co tato témata spojuje? Jaké je metatéma nebo motiv letošního IF?  
Letos chceme víc než dřív akcentovat propojenost – nejen to, jak spolu souvisí současné krize i jejich řešení, ale také význam a nevyhnutelnost vztahů jak mezilidských, tak těch k více-než-lidskému světu a v jeho rámci. Máme za to, že je podnětné ilustrovat tuhle propojenost na člověku blízkých i vzdálených tématech. Zatímco jídlo je nejobyčejnější součástí naší každodennosti, věc tak blízká, jak jen může být to, s čím spojujeme své tělo, vesmír je vzdálený v prostoru a pro většinu z nás i v myšlenkách; umělá inteligence je nám zase cizí skrze prožívání, nerozumíme jí, a byť je lidským výtvorem, představujeme si ji v opozici k lidství. 

A na která témata se těšíš nejvíc ty osobně, a proč?
Já se těším na den o vesmíru. Vždy mě znovu překvapí, jak moc vesmír ovlivňuje naši každodennost na Zemi a těším se na vystoupení astrobioložky a teoretické fyzičky Sary Imari Walker, která se zabývá tím, čím si část lidstva láme hlavu odpradávna – co je to život a odkud se bere. Pohybuje se na hranicích poznání fyziky a tvrdí, že život by neměl být považován za binární v kategoriích živý - neživý, ale spíše za kontinuum, sahající od chemie až po technologii. Zkoumá, jak by nové fyzikální zákony mohly přepsat některé naše představy o tom, co je to být živý a jak podle nás funguje vesmír. 

K čemu bys chtěla, aby letošní Inspirační fórum diváctvo i vystupující inspirovalo? 
Každý rok doufám, že fórum inspiruje hlavně k otevírání se – druhým lidem, neotřelým pohledům, nezvyklým zkušenostem a novému prožívání. IF samozřejmě má určitou agendu, chceme hledat taková řešení současných krizí, která vyrůstají z hodnot spravedlnosti, solidarity, respektu a péče. Při tomto hledání se ale snažíme být co nejvíc otevření*é a nelpět bezhlavě na receptech na emancipaci z minulosti. 

V poslední době si ale taky čím dál víc přeju, abychom všichni na fóru čerpali vedle inspirace i naději. Nežijeme zrovna v časech nadějných vyhlídek a problémy, které řešíme, jsou velmi závažné a často bezprecedentní. Existují na ně ale (byť třeba jen dílčí) řešení – a ta v sobě nesou zárodky lepší budoucnosti. Kéž fórum inspiruje k těšení se na budoucí!