Inspirační fórum

Ženský boj za rovnoprávnost nekončí

Dnes slavíme Mezinárodní den žen, který nám přináší nejen příležitost k uctění úspěchů žen v boji za rovnoprávnost, ale také k zamyšlení nad výzvami, kterým nadále čelíme. Vnímáme ho nejen jako symbol boje za rovnost, ale také jako příležitost poděkovat všem ženám, které nás inspirovaly a ovlivnily.

Historie Mezinárodního dne žen sahá do počátku 20. století, kdy hlavními tématy bylo volební právo, právo zastávat veřejné funkce a boj proti diskriminaci na základě pohlaví. Je fascinující uvědomovat si proměnu světa, ale i to, že mnohé z výzev zůstávají stejné či se dokonce zintenzivňují.

V posledních letech jsme byli svědky důležitých hnutí, jako je #MeToo, které odhalily rozsah sexuálního obtěžování a zneužívání, a vyvolaly důležitou debatu o rovnosti a bezpečnosti žen v pracovním prostředí i ve společnosti jako celku. Tato hnutí nám připomínají, že práce na rovnoprávnosti nekončí.

Organizace spojených národů zaštítila letošní Mezinárodní den žen tématem,„Invest in Women: Accelerate Progress“. Vidíme, jak pandemie a válečné konflikty zvýrazňují nerovnosti a ohrožují ženy, a zároveň nás klimatická krize nutí přehodnotit ekonomický systém s ohledem na rovnost pohlaví. Volně přeložené heslo –⁠⁠⁠⁠⁠ investování do žen urychluje pokrok –⁠⁠⁠⁠⁠ reflektuje důležitost posílení postavení žen ve všech oblastech společnosti a může být jedním z řešení rostoucích krizí.

V Česku stále bojujeme s nerovností, ať už jde o platové rozdíly, nedostatečné zastoupení žen ve významných funkcích či omezování tělesné autonomie. Je smutné vidět, že některé kroky, jako odmítnutí ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, nás posouvají zpět.

Mezinárodní den žen může být připomínkou, že každý z nás může přispět k posílení rovnosti a respektu nejen vůči ženám, ale všem, kdo zatím rovnost a respekt nemají a toho, že společnými silami můžeme dosáhnout skutečné změny a vytvořit lepší budoucnost pro všechny. Při této příležitosti jsme vybrali několik z našich debat a podcastů, které mohou být na této cestě nápomocné.

Poslechnout si můžete debatu Střední Evropa a sprosté slovo feminismus, ve které společně s moderátorkou Kateřinou Smejkalovou diskutovaly tehdejší primátorka Jihlavy Karolína Koubová, sociální pracovnice Zuzana Kříčková, ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková a diplomatka Magda Vašáryová o postavení žen ve společnosti, strukturálních problémechi osobních zkušenostech se sexismem. O stavu demokracie v Polsku, útoku na reprodukční práva žen a občanských nepokojích hovořily v rozhovoru Občan*ka, nepřítel*kyně státu publicistka Katarzyna Byrtek a ženskoprávní aktivistka a jedna z iniciátorek Všepolské ženské stávky Marta Lempart. Letošní téma Mezinárodního dne žen formulované OSN upozorňuje také na potřebu transformace společnosti směrem k péči. Této otázce se ve své eseji věnovala maďarská genderová teoretička Dorottya Rédai. O nerovném postavení žen v církvi diskutovaly v debatě Místo v lavici novinářka Veronika Sedláčková, členka křesťansko-feministického kolektivu RFK Hana Blažková, a teoložka a členka husitské církve Veronika Matějková. K poslechu doporučujeme také epizodu podcastu Screenshot s uměleckým feministickým kolektivem LasTesis o kultuře ponižování žen a nespravedlnostech patriarchálního společenského systému.