Inspirační fórum

Aaron Benanav

Aaron Benanav
Historik ekonomie a sociální teoretik

Zabývá se globálními hospodářskými dějinami devatenáctého a dvacátého století, nezaměstnaností a podzaměstnaností, hospodářským růstem a rozvojem, demografickými změnami a alternativními ekonomickými systémy. Jeho texty se objevily v časopisech New Statesman, Nation, Dissent nebo Guardian a mnoha dalších. V roce 2020 mu v nakladatelství Verso vyšla kniha Automation and the Future of Work. Pracuje na dalších dvou knižních projektech. Jeden z nich se týká myšlenky ekonomie „po nedostatku“, druhý zkoumá globální historii nezaměstnanosti od roku 1940.