Inspirační fórum

Adam Čajka

Adam Čajka
Environmentalista a facilitátor

Adam Čajka je facilitátor, který zajišťuje, aby procesy práce, rozhodování a učení byly smysluplné, participativní a zároveň měly spád a výsledek. Zaměřuje se na oblasti kvalitního strategického plánování v týmu nebo na to, jak vytvářet prostředí, kde je zpětná vazba efektivním nástrojem učení a ne nepříjemností. Snaží se transformovat konflikty a zablokované či jinak náročné komunikační situace. Ve své práci se opírá zejména o nenásilnou komunikaci.