Inspirační fórum

Alexander Ač

Alexander Ač
Ekolog, výzkumník v oblasti globální změny

Alexander Ač působí na Ústavu výzkumu globální změny AV ČR v Brně. Specializuje se na téma izotopové analýzy letokruhů stromů a inventarizace emisí skleníkových plynů ze zemědělských půd. Studoval obor environmentální ekologie na univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích na Slovensku. Doktorát získal v oboru aplikované ekologie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Je spolu-editorem knihy Věk nerovnováhy pojednávající o globálních a lokálních důsledcích změny klimatu. Přeložil knihu Obnovitelné zdroje energie – s chladnou hlavou.