Inspirační fórum

Alice Koubová

Alice Koubová
Filosofka

Alice Koubová od roku 2020 koordinuje na Filosofickém ústavu AV ČR výzkumný program Strategie AV21 s názvem Odolná společnost pro 21. století a v rámci národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI) vede výzkumný tým Systémy resilience. Působí také jako proděkanka pro vědu a výzkum na Divadelní fakultě Akademie múzických umění. Ve své práci se zaměřuje na relační etiku, odolnost, identitu a performativní filosofii, které často zkoumá metodami občanské vědy a participativního výzkumu ve spoluprací s českými veřejnými, především kulturními institucemi. Je držitelkou Prémie Otto Wichterle, Ceny Josefa Hlávky, Ceny předsedkyně AV ČR a Ceny Libellus Primus.