Inspirační fórum

András Cséfalvay

András Cséfalvay
Vizuální umělec a hudebník

Studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, kde v roce 2019 obdržel titul docent výtvarných umění. V roce 2009 se stal vítězem ceny Oskára Čepana pro slovenské výtvarné umělce do 35 let. Pracuje především s audiovizí, typická jsou pro něj krátká narativní videa odehrávající se v digitální realitě. Výrazným tématem jeho práce je reprezentace skupin, kterým v současné společnosti není nasloucháno; což je, jak věří, úkolem umění. Ve svých dílech tak propůjčuje hlas lidským i mimolidským subjektům. Cséfalvayova tvorba rovněž zrcadlí jeho zájem o historii vědy a úvahy o povaze vědění či funkci jazyka.