Inspirační fórum

Andrea Filipi

Andrea Filipi
Politoložka, afrikanistka

Andrea Filipi je doktorandka politologie na Univerzitě v Cambridgi, specializuje se na politiku protestů a na oblast Velkých jezer v Africe. Deset let pracovala v mírových silách OSN. Žila a pracovala v Burundi, Jižním Súdánu, Súdánu (Dárfúru) a ve Východním Timoru. V současné době vyučuje kurz „OSN a politika míru“ na letní škole Pembroke-King v Cambridge a spolu-vede úvodní kurz afrických studií na think-tanku Masarykova demokratická akademie v Praze v České republice.