Inspirační fórum

Anežka Bartlová

Anežka Bartlová
Kritička a historička umění

Anežka Bartlová je kritička a historička umění a šéfredaktorka časopisu o vizuálním umění Artalk. Působí také v redakci Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny a je členkou Spolku Skutek, solidární platformy pro komunikaci uvnitř i vně umělecké scény, pro kterou připravila brožuru Sociální postavení umělce/umělkyně, kurátora/kurátorky a kritika/kritičky (2018). Vystudovala Dějiny umění na FF UK, Teorii a dějiny umění na UMPRUM a doktorské studium Teorie a dějiny současného umění na AVU. Publikuje v časopisech art+antiques, Flash Art CZ/SK, A2, na webové platformě Artalk.cz a A2larm.