Inspirační fórum

Anna Remešová

Anna Remešová
Teoretička umění a kurátorka

Píše o umění a kulturní politice v souvislosti s krizí klimatu a společnosti. Vystudovala teorii a dějiny moderního a současného umění na UMPRUM, v minulosti koordinovala projekt UMA Audioguide a společně s Alžbětou Bačíkovou vedla etc. galerii, kde se zabývala výzkumem dokumentárních strategií v současném uměleckém videu. Aktuálně se věnuje v rámci svého doktorského výzkumu na Akademii výtvarných umění v Praze počátkům české moderny a vztahu průmyslového pokroku a evropského kolonialismu.