Inspirační fórum

Anthea Oestreicher

Anthea Oestreicher
Designérka a umělecká výzkumnice

Anthea Oestreicher je interdisciplinární designérka a umělecká výzkumnice. K designu přistupuje jako k prostředku zkoumání vzájemného působení systémů a živých organismů. Její práce se pohybuje na pomezí designu, kulturálních studií a biologie; ve své tvorbě klade důraz na propojenost lidí s více-než-lidskými entitami – organickými i anorganickými. Prostřednictvím sympoetických souvztažností zhmotněných ve vizuálním a performativním umění usiluje o podporu kritického myšlení a hlubšího pochopení složité sítě života, na níž se všichni podílíme. V poslední době se zaměřila na oblast fytoplanktonu a zkoumá jeho nedílnou roli v širším ekologickém a antropogenním kontextu.