Inspirační fórum

Barbara Benish

Barbara Benish
Umělkyně

Barbara Benish je umělkyně, která se v roce 1992 přestěhovala v rámci stipendia Fulbrightovy nadace do Prahy. Na českém venkově založila mezinárodní centrum ekoumění s názvem ArtMill, jehož cílem je vyjádřit palčivé ekologické problémy naší doby prostřednictvím hmatatelných uměleckých forem, které jsou inspirací pro širokou veřejnost, kterou zapojují i do své tvorby. V letech 2010-2015 působila jako poradkyně U.N.E.P. v oblasti umění a práce s veřejností a od roku 2015 je členkou výzkumného centra Social Practice Arts Research Center (Kalifornská univerzita). Je spoluautorkou knihy Form, Art, & the Environment (2017, Routledge). Její díla kombinující různá média jsou kritikou ohraných konceptů, které udržují neudržitelné systémy v chodu, a často oslavují ne-lidské živé systémy. Umění Benishové bylo vystaveno na stovkách mezinárodních výstav, včetně významných muzeí v New Yorku, Německu a Praze.