Inspirační fórum

Barbora Šedová

Barbora Šedová
Výzkumnice dopadů klimatické změny

Barbora Šedová je výzkumnice, která se zaměřuje na mechanismy klimatických dopadů na lidskou migraci, nerovnosti a riziko konfliktů v rozvojových zemích. Je spolu-vedoucí skupiny FutureLab – Security, Ethnic Conflicts and Migration v Institutu pro výzkum dopadů změn klimatu v německé Postupimi. Působí také na místní univerzitě jako doktorandka v oboru ekonomie a v Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) v Berlíně. V minulosti pracovala pro poradenskou firmu PwC v Holandsku, na Ministerstvu životního prostředí Slovenské republiky nebo v německém Bundestagu a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).