Inspirační fórum

Bruce D. Perry

Bruce D. Perry
Neurolog a psychiatr

Bruce D. Perry je neurolog a psychiatr. Posledních třicet let působí jako učitel, lékař a výzkumník v oblasti duševního zdraví dětí a neurověd. Jeho práce v oblasti dopadu zneužívání, zanedbávání a traumatu na vývoj mozku ovlivnila klinickou praxi a lékařské programy a koncepce po celém světě. Svým dílem zásadně přispěl ke zmapování vlivu zážitků v dětství, včetně zanedbání a traumatického stresu, na biologii mozku – a tím i na zdraví dítěte. V roce 2021 vyšla jeho nejnovější kniha Co se ti stalo?: Rozhovory o traumatu, psychické odolnosti a uzdravení, kterou napsal společně s Oprah Winfrey.