Inspirační fórum

Cyril Klepek

Cyril Klepek
Inovátor v oblasti cirkulární ekonomiky

Založil a vede Založil a vede v současné době největší evropskou recyklační platformu a poradenskou společnost , která pomocí pokročilých technologií propojuje původce odpadů s finálními zpracovateli. Je expertem na poli inovací a cirkulární ekonomiky, působil jako inovační leader v agentuře Direct People a je šéfredaktorem publikací Cirkulární Česko 1 až 3.