Inspirační fórum

Danuše Nerudová

Danuše Nerudová
Ekonomka, profesorka a prezidentská kandidátka ve volbách 2023

V rámci svého profesního působení se věnuje zejména daním, důchodům či rovným příležitostem žen a mužů. V letech 2018 až 2022 byla rektorkou Mendelovy univerzity v Brně. Od roku 2018 předsedala Komisi pro spravedlivé důchody, která předložila návrh důchodové reformy se širokou odbornou i politickou shodou. V dubnu 2020 založila spolu s dalšími ekonomy občanskou iniciativu KoroNERV-20. 

Danuše Nerudová byla prezidentskou kandidátkou ve volbách 2023. Její bio uvádíme v neupravené podobě.