Inspirační fórum

Dita Malečková

Dita Malečková
Filozofka

Dita Malečková vystudovala filosofii a informační vědu na Univerzitě Karlově. V letech 2009-2019 působila na Studiích nových médií FF UK, kde přednášela o současné filosofii, vizuální kultuře, umění a nových médiích. Od roku 2019 pracuje s neuronovými sítěmi (projekty Digitální filosof, Digitální spisovatel).