Inspirační fórum

Filip Vostal

Filip Vostal
Sociolog

Filip Vostal je sociolog. Získal doktorát v oboru sociologie v roce 2013 na University of Bristol. Působí jako vědecký pracovník v Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti na Filosofickém ústavu AV ČR. V současnosti se zabývá temporalitou produkce vědění v oblasti laserových experimentů s volnými elektrony a zkoumá epistemickou roli zrychlení a rychlosti v nových metodách molekulární dynamiky.