Inspirační fórum

Hajira Maryam

Hajira Maryam
Mediální manažerka Amnesty International

Hajira Maryam působí v Algorithmic Accountability Lab (AAL) při Amnesty International, výzkumném pracovišti, které se zabývá negativními dopady automatizace a využívání umělé inteligence při rozdělování sociálních dávek. Ve své práci se zaměřuje především na strategickou komunikaci těchto aspektů automatizace a AI a věnuje se výzkumu a osvětě o tom, jak umělá inteligence využívaná vládami přispívá k prohlubování nerovností a diskriminaci marginalizovaných skupin. Zabývá se také možnostmi její regulace na mezinárodní úrovni.