Inspirační fórum

Harald Katzmair

Harald Katzmair
Sociolog

Harald Katzmair je zakladatel a ředitel FASresearch a přední odborník v oblasti aplikované analýzy sociálních síti se zaměřením na analýzu mocenských vztahů, inovací a strategických situací. Jako sociolog, filozof managementu a podnikatel využívá svých znalostí sociálních sítí a teorie resilience k vytváření nových strategií a rozhodovacích procesů.