Inspirační fórum

Helena Bendová

Helena Bendová
Filmová a herní teoretička a pedagožka

Předsedkyně Rady Státního fondu kinematografie, proděkanka pro vědu a výzkum na pražské FAMU, herní badatelka a pedagožka. Vystudovala filmovou vědu na Univerzitě Karlově. Patnáct let pracovala jako odborná asistentka v Centru audiovizuálních studií na FAMU, kde se zaměřovala mj. na filmovou analýzu a teorii, francouzský film a herní studia. Několik let byla šéfredaktorkou filmového dvouměsíčníku Cinepur a redaktorkou časopisu pro teorii, historii a estetiku filmu Iluminace. V rámci své herně-badatelské činnosti se věnuje zkoumání uměleckých kvalit počítačových her a jejich pozice coby nového média v rámci kultury.