Inspirační fórum

Jan Freidinger

Jan Freidinger
Environmentalista

Jan Freidinger působí od roku 2006 v Greenpeace, momentálně jako seniorní kampaňér. Vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na FSV UK. Dva semestry studoval na University of Copenhagen, kde se zabýval environmentální politikou EU. Věnuje se primárně problematice toxických látek, oceánské kampani a trvale udržitelnému lovu a chovu ryb. V minulosti vedl i kampaň proti americkému radaru.