Inspirační fórum

Jan Hanzlík

Jan Hanzlík
Filmovědec a vysokoškolský pedagog

Věnuje se ekonomice filmového průmyslu a sociologii filmu. Vystudoval filmovou vědu a anglickou filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde následně získal doktorát v oboru Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu. V roce 2018 absolvoval kurz filmové distribuce a filmového marketingu na London Film School ve Velké Británii. Je členem České společnosti pro filmová studia, European Network for Cinema and Media Studies a European Sociological Association. V současnosti působí na Katedře arts managementu VŠE.