Inspirační fórum

Jan Press

Jan Press
Ředitel Moravské galerie

Jan Press je od roku 2013 ředitel Moravské galerie. Vystudoval Dějiny umění a Muzeologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a stavební fakultu na VUT v Brně. Pracoval pro Biskupství brněnské jako projektový manažer, ve stejné pozici působil v Moravské galerii od roku 2008. V roce 2010 se stal vedoucím odboru sbírek, po dvou letech zastával funkci vedoucího odboru ekonomiky a provozu v odboru ředitele. Na této pozici mimo jiné řídil projektové týmy na rekonstrukci vily Dušana Jurkoviče v Brně, program Culture a připravoval v Integrovaném operačním programu rekonstrukci Místodržitelského paláce.