Inspirační fórum

Jan Romportl

Jan Romportl
Kybernetik, filozof

Jan Romportl vystudoval kybernetiku a umělou inteligenci na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a filozofii vědy na fakultě filozofické téže univerzity, kde posléze působil jako výzkumník a pedagog. V minulosti založil a vedl analytický tým O2 intenzivně zaměřený na využívání a rozvoj pokročilého strojového učení v oblasti telekomunikačních dat. Působí jako konzultant v oblasti umělé inteligence, spolupracuje s Filozofickou fakultou ZČU nebo Centrem pro teoretická studia při UK a AV ČR.