Inspirační fórum

Jiří Sádlo

Jiří Sádlo
Přírodovědec a biolog

Jiří Sádlo je přírodovědec a biolog. V Botanickém ústavu AV ČR se zabývá rostlinnou sociologií, ekologií invazí a holocenním vývojem krajiny. Je autorem eseje Krajina jako interpretovaný text (1994), textu Prázdná země (2007) a spoluautorem knih Biologie krajiny (1999), Krajina a revoluce (2005) a Mlsné čenichání jihovýchodním směrem (2014). Nepravidelně publikuje v časopisech Vesmír a Analogon.