Inspirační fórum

Josef Středula

Josef Středula
Odborář a prezidentský kandidát ve volbách 2023

Absolvoval Střední průmyslovou školu strojnickou v Opavě. Po škole pracoval ve Vítkovických železárnách. Po sametové revoluci se podílel na přeměně Revolučního odborového hnutí (ROH) ve standardní odbory. Jeho profesní kariéra je úzce spjata s odborovými organizacemi. Působil jako místopředseda celorepublikového Odborového svazu KOVO. V roce 2000 založil Komisi mladých OS KOVO, kterou následně vedl a o pět let později byl zvolen předsedou celé organizace. V dubnu 2014 byl na VI. sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů v Praze zvolen předsedou ČMKOS. Na VII. sjezdu v dubnu 2018 svou funkci obhájil a v roce 2022 byl znovuzvolen.

Josef Středula byl prezidentským kandidátem ve volbách 2023. Jeho bio uvádíme v neupravené podobě.