Inspirační fórum

Kalifa Samaké

Kalifa Samaké
Výzkumník v oblasti imunogenetiky

Kalifa Samaké je doktorand molekulární a buněčné biologie, genetiky a virologie na Karlově univerzitě. Zabývá se výzkumem imunogenetiky živočichů. Jeho dlouhodobým cílem je zlepšit dostupnost jidla v tropické oblasti. Je zakladatelem asociace Initiative pour l’environnement et le developement (IAD – Iniciativa pro životní prostředí a rozvoj). Ta se zaměřuje na mládež, které vysvětluje důležitost ochrany životního prostředí a rozvoje.