Inspirační fórum

Kamila Zlatušková

Kamila Zlatušková
Producentka, scenáristka, dramaturgyně, režisérka

Kamila Zlatušková je producentka, scenáristka, dramaturgyně, režisérka a ředitelka festivalu Serial Killer. Magazín Forbes ji zařadil mezi 150 nejvlivnějších žen Česka. Založila a vede mezinárodní festival seriálové tvorby Serial Killer. Vystudovala obor dramaturgie a scenáristika na JAMU a obor žurnalistika na Masarykově univerzitě.Kromě toho absolvovala roční stáž v oboru TV Broadcasting a Film Studies na univerzitě v USA.Působí také jako pedagožka na FAMU,kde v minulosti zastávala funkci proděkanky. Působila jako dramaturgyně a později jako kreativní producentka v České televizi, kde se podílela například na třech sériích TV dokumentárního cyklu Ptáčata (2010, 2014, 2020) i na dalších mezinárodně oceňovaných pořadech.