Inspirační fórum

Karolína Brabcová

Karolína Brabcová
Odbornice na toxické látky ve spotřebním zboží

Karolína Brabcová vede spotřebitelské kampaně zaměřené na toxické látky ve zboží na českém a evropském trhu. Pracuje na evropské legislativě týkající se omezování chemických látek ve výrobcích. Podílí se na analýzách co se týče obsahu toxických látek ve výrobcích a na komunikaci se spotřebiteli.