Inspirační fórum

Katarina Ruschková

Katarina Ruschková
Vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy.

Katarina Ruschková je vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy.  Absolvovala obor Zahradní a krajinářská architektura na Zahradnické fakultě MZLU Brno. Působila na okresním úřadě v Jihlavě v oblasti ochrany přírody, od roku 2003 pak na magistrátu města Jihlavy jako vedoucí oddělení ochrany přírody. Od roku 2007 tento odbor vede. Ze své pozice se snaží město připravit na změnu klimatu a principy adaptace a mitigace promítnout do všech oblastí fungování města.