Inspirační fórum

Kateřina Lukavská

Kateřina Lukavská
Výzkumnice v oblasti psychologie

Kateřina Lukavská je výzkumnice v oblasti psychologie. Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na PedF UK. Působí na Katedře psychologie PedF UK a na Klinice adiktologie 1. LF UK. Zabývá se obecně kvantitativními výzkumnými designy a statistickými metodami zpracování dat v psychologii. Ve vlastním výzkumu se orientuje zejména na moderní technologie, jejich bezpečné a taky rizikové užívání (digitální závislosti, FOMO apod.).