Inspirační fórum

Kateřina Šimáčková

Kateřina Šimáčková
Právnička, soudkyně Evropského soudu pro lidská práva

Kateřina Šimáčková je od roku 2021 soudkyní Evropského soudu pro lidská práva. V letech 2013 až 2021 byla soudkyně Ústavního soudu České republiky. Patnáct let advokátkou, poté čtyři roky soudkyní Nejvyššího správního soudu a už více než šest let působí na své současné pozici. Svou činnost na katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity zaměřuje na problematiku základních práv a svobod. Vedle své soudcovské a pedagogické práce věnuje i vztahům práva a genderu.