Inspirační fórum

Kiri Dalena

Kiri Dalena
Umělkyně, dokumentaristka a aktivistka

Její tvorba je hluboce poznamenána zkušeností s bezprávím, politickou a vojenskou zvůlí a násilím. Nejen jako umělkyně se Dalena primárně zabývá tématy nesvobody a sociální nespravedlnosti na Filipínách. Mezi její nejznámější práce patří Erased Slogans, série fotografií z manilských protestů proti Marcosově režimu v 70. letech, ze kterých Dalena odstranila nápisy na transparentech protestujících. Prázdné transparenty symbolizují nejen umlčování disentu, ale také omniprezenci bezpráví a protestu v čase i prostoru. Podle Daleny zároveň „prázdné plakáty nabízejí ticho, které je nezbytné k zamyšlení“. Na Documentě 15 v německém Kasselu vystavovala díla reflektující Duterteho válku proti drogám a každodenní realitu související s nedostatkem potravin v průběhu lockdownu, který na Filipínách trval 18 měsíců.