Inspirační fórum

Klára Šimáčková Laurenčíková

Klára Šimáčková Laurenčíková
Speciální pedagožka

Klára Šimáčková Laurenčíková je speciální pedagožka, od roku 2022 zmocněnkyně vlády Petra Fialy pro lidská práva. Od února 2023 působí také jako národní koordinátorka pro adaptaci a integraci uprchlíků z Ukrajiny a náměstkyně ministra pro evropské záležitosti. V minulosti stála v čele Vládního výboru pro práva dítěte a na Ministerstvu zdravotnictví působila jako odborná garantka agendy dětského duševního zdraví. Externě přednášela na Katedře speciální pedagogiky Univerzity Karlovy, je zakladatelkou a předsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a spoluzakladatelkou iniciativy Dobrý start, jejímž cílem je pomoci malým dětem z ústavů do rodin.