Inspirační fórum

Le Hong Thai

Le Hong  Thai
Lékař

Le Hong Thai vystudoval 3. lékařskou fakultu UK a pracuje jako lékař na Psychiatrické klinice VFN. Jeho rodiče pocházejí z Vietnamu. Vyrůstal v severních Čechách.