Inspirační fórum

Lenka Hámošová

Lenka Hámošová
Vizuální umělkyně a výzkumnice

Lenka Hámošová se zabývá syntetickými médii a využitím umělé inteligence v umělecké tvorbě. V rámci svého doktorského studia na pražské FAMU se konkrétně zajímá o kolektivní perspektivu spoluvytváření člověka a umělé inteligence a experimentování s participativními přístupy k syntéze médií asistované umělou inteligencí. Metodám spolutvorby a mezioborové spolupráce se věnuje také ve své vzdělávací a výzkumné činnosti související s aktivitami kolektivu Uroboros (festival Uroboros), jehož je spoluzakladatelkou.

Vystudovala magisterský program designu na Sandberg Institute v Amsterdamu a vizuální komunikaci na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Pedagogicky působila na Prague City University, Vysoké škole kreativní komunikace a Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, přednáší a organizuje vzdělávací workshopy pro domácí i zahraniční instituce a aktivně se podílí na několika mezinárodních projektech.