Inspirační fórum

Lucie Králíková

Lucie Králíková
Zahradní architektka, performerka

Lucie Králíková vystudovala zahradní architekturu. V roce 2011 založila s Klárou Zahradníčkovou výtvarně-ekologickou platformu Efemér, která se nejprve zabývala upozorňováním na okolnosti a pozadí dovozu a původu řezaných květin a hledáním alternativ k této praxi. Od roku 2015 Lucie pokračuje v projektu Efemér sama, stále více posiluje její výtvarnou stránku. Květiny a rostliny jsou pro ni stále základní výchozí surovinou, kterou ale ve svých instalacích neváhá kombinovat s jakýmkoli dalším materiálem – zbytkovým, nalezeným, upcyklovaným, vždy místně specifickým. Environmentální přesah, stejně tak jako sociální ukotvení v dané lokalitě (často spolupracuje s místní komunitou) je pro její práce typický. Dalším specifikem její tvorby je znovuobjevování pozapomenutých rituálů liturgického roku a jejich transformace do současných městských podmínek. Je autorkou knihy Svátosti, která je autentickým poetickým deníkem, který spojuje literárně stylizované dokumentární zápisy s uměleckou a experimentální fotografií.