Inspirační fórum

Magda Vašáryová

Magda Vašáryová
Diplomatka, bývalá politička

Magda Vašáryová je diplomatka, bývalá politička a bývalá herečka. Po sametové revoluci byla velvyslankyní v Rakousku a v Polsku. V letech 2006–2016 byla poslankyní Národní rady Slovenské republiky. Založila a vede nevládní organizaci Via Cultura a think-tank Inštitút pre kultúrnu politiku (IKP), jenž se zabývá kulturní politikou a kritickým myšlením v kulturní oblasti. Je předsedkyní Živeny – spolku slovenských žien.