Inspirační fórum

Marek Tuszynski

Marek Tuszynski
Kreativní ředitel a spoluzakladatel Tactical Tech

​​Marek Tuszynski je kreativní ředitel a spoluzakladatel Tactical Tech, mezinárodní nevládní organizacíe, která spolupracuje s lidmi a organizacemi občanské společnosti na zkoumání a zmírňování dopadů technologií na společnost. Vytváří kreativní a sociální intervence prostřednictvím různých médií, od filmu a rozhlasu po televizi, knihy, výstavní projekty a webové prezentace. Posledních 30 let se zabývá propojením technologií a politiky, informací a aktivismu a důsledky života v kvantifikované společnosti. Jeho nejnovější dokumentární série Exposing the Invisible pro organizaci Tactical Tech zkoumá digitální nástroje a taktiky, které v nebývalém měřítku umožňují rozvoj důkazy podloženého aktivismu. Je také spoluzakladatelem kreativní agentury Tactical Studios, spolukurátorem výstavy Nervous Systems: Quantified Life and the Social QuestionThe Glass Room, spoluautorem knih Visualising Information for Advocacy o tom, jak se v aktivistických kampaních využívají vizuální prvky, a Efficiency And Madness: Using Data and Technology to Solve Social, Environmental and Political Problems.