Inspirační fórum

Margret Grebowicz

Filozofka, esejistka a spisovatelka

Margret Grebowicz je autorka knih Whale Song, The National Park to Come, Why Internet Porn Matters, Beyond the Cyborg: Adventures with Donna HarawayMountains and Desire: Climbing vs. the End of the World, stejně jako řady článků o environmentální imaginaci, genderu a sexualitě a divočině. Její nedávné eseje se objevily v časopisech The Philosophical Salon a The Atlantic. V současné době působí jako docentka na Slezské univerzitě v Polsku a v letech 2020-21 jako hostující profesorka a rezidenční vědecká pracovnice v oboru situační filozofie v Centru pro filozofické technologie na Arizonské státní univerzitě.