Inspirační fórum

Markéta Zandlová

Markéta Zandlová
Sociální antropoložka

Markéta Zandlová se zaměřuje na téma klimatické krize a zkoumá, jak různé skupiny české společnosti reagují na dopady globálního oteplování v podobě narůstajícího sucha. Vedla interdisciplinární výzkum Příběhy sucha: Lokální souvislosti extrémních klimatických jevů, jejich percepce a ochota aktérů k participaci. V současnosti působí na FHS UK.