Inspirační fórum

Martina Malinová

Martina Malinová
Antropoložka, umělkyně

Marina Malinová je absolventkou Katedry dokumentární tvorby FAMU v Praze a Ateliéru nových médií na Akademii výtvarných umění. Věnuje se tvorbě autorských dokumentárních filmů, spolupracuje s Českou televizí na cyklech Náš venkov, Otisky doby, Nedej se nebo Queer. V minulosti působila jm v Českém Rozhlase. Učí na základní škole v Praze.