Inspirační fórum

Max Koch

Max Koch
Sociolog

Působí jako profesor sociální politiky a udržitelnosti na Lundské univerzitě. Ve svém výzkumu se zabývá vzorci kapitalistické restrukturalizace a tím, jak se odrážejí v sociálních a zaměstnaneckých vztazích, ve strukturách sociální nerovnosti a v životním prostředí. Věnuje se také otázkám nerůstu, udržitelného blahobytu a podpoře synergie mezi environmentálními a sociálními politikami. V knize Postgrowth and Wellbeing: Challenges to Sustainable Welfare, kterou v roce 2017 publikoval společně s Milenou Büchs, se Koch zabývá možnostmi rozvoje lidského blahobytu v post-růstové společnosti.