Inspirační fórum

Michal Mitro

Michal Mitro
Interdisciplinární umělec a výzkumní

Michal Mitro vystudoval psychologii a sociologii a ve své práci se zaměřuje na nuance každodenního života i na hyperobjekty planetárního měřítka. V rámci své umělecké praxe promítá sociologickou imaginaci (Ch. W. Mills) do řemeslně zpracovaných sochařských prostředí s prvky zvuku, světla a elektřiny. Témata, ke kterým tíhne, zkoumají vztahy mezi lidským a více-než-lidským světem a předpokládané tření mezi přirozeným a umělým. Mitro předkládá potvrzující i znepokojující narativity, aby utvářel životaschopné budoucnosti, ve kterých by chtěl člověk žít. Je také kurátorem programu ssesi (bezpečný prostor pro zkoumání myšlenek) v Brně a certifikovaným elektrikářem pracujícím s off-grid solárními systémy.